Kostrzyn Stare Miasto – Cüstrin Altstadt do 1945 roku